Yhdistys

Hallinto

Yhdistyksen hallintoa hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Yhdistyksen perustaminen ja toiminta-ajatus

Limingan Vanhustenkotiyhdistys ry on perustettu vuonna 1972. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena ja tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen toimialueena on Limingan kunta.